ArtKitchen t.a.v. de heer Hugo Kaagman, Hemonylaan 6A, 1074 BE AMSTERDAM     Almere, 20 oktober 2016 Betreft: werkzaamheden aan de kunstmuur   Geachte heer Kaagman,   Hierbij maak ik opmerkzaam op de mails die op respectievelijk 17 en 18 augustus 2016 z ijn gestuurd, en waarop tot heden door u nog geen actie is ondernomen.   Volledigheidshalve plaats ik beide mails hieronder
Helaas bent u tot heden op geen van uw genoemde punten terug gekomen. Met het gevolg dat wij ons een beetje ‘met het kluitje in het riet’ gestuurd voelen. Wij hebben na de vakantie van u, die waarschijnlijk tot de eerste week van september geduurd heeft, geen (re)actie meer gezien.   Concreet komt het bestuur van VvE Meridiaan, na het uitblijven van een reactie, dan ook met het volgende standpunt: 1. De wanden worden aangevuld en gedicht (zoals in de offerte vermeld);   2. Het plaatsen van de eerste schets op de muur (behalve de dame); 3. Het schoonmaken van de andere zijde van de muur met een hogedrukspuit.   Helaas zijn de weersomstandigheden momenteel niet erg goed, maar wij wijzen u erop dat u de afgelopen periode zelf geen moeite heeft ondernomen om dit dispuut te beteugelen.   Indien wij vóór 1 november 2016 geen reactie met een tijdtabel van u hebben ontvangen, zijn wij voornemens om de onderhavige overeenkomst door onze advocaat te laten toetsen en vervolgens passende maatregelen te nemen.    Hoogachtend,   Het bestuur van VvE Meridiaan,
Dispuut beteugelen.  
passende maatregelen
De gaatjes in het beton
Hollands Gezeik
Almere Buiten 2016
Dus ze zijn niet blij met wat ik gemaakt heb en betalen niet.
Toen ik bezig was, was iederen vol lof. Het was een windstille dag, een uitzondering in Almere Buiten, en het ging goed. Ik ben er trots op en nu wordt ik juridisch vervolgd wegens wanprestatie? I say: FUCK YOU, ik schilder alles wit
Check this on my web